Yabancı Ülkede Evlenmek

Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı kişi bulundukları ülkelerin evlendirmeye yetkili olan makamlarına başvurarak evlenebilirler. Bu tür bir evlenme Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygundur ve butlanla batıl olmayı gerektirecek bir sebep bulunmamaktadır.

yurtdışında evlenme

yurtdışında evlenme

Bu evlilikte kocanın yabancı olması durumunda kadın tarafından en geç 30 gün içerisinde evlenmeyi üstlenen yabancı makamdan alınacak olan belge ile birlikte o bölgedeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi beklenmektedir.

Evlilik Beyanı

Evlilik beyanını alan yetkili dış temsilcilikler evlenme bildirimini yasalara göre düzenleyerek ilgili nüfus müdürlüklerine gönderirler.

yabancı ülkede evlenmek

yabancı ülkede evlenmek

Gönderilen o yerlerde dış temsilcilik yok ise veya dış temsilciliğin bildirimde bulunamayacağı bir durum mevzu bahis ise, evlenme bildirimi yabancı makamlardan elde edilen evlenme belgesinin Türkçe diline çevrilip yasalar çerçevesinde onaylatılması şeklinde Dışişleri Bakanlığınca tasdik edildikten sonra nüfus müdürlüğüne verilmesi ile sonuçlanır.