Kına Gecesi

Geleneklerimizde de önemli bir yeri olan kına gecesi, günümüzde farklı organizasyonlar eşliğinde daha anlamlı ve güzel olmakta. Gelin dâhil tüm misafirlere ufak kınalar sürpriz edilir ve o gece kına yakılır.

Kınanın Ne Zaman Yakılması Uygun Olur?

Kına gecesi eğlenceleri özellikle düğünden birkaç gün önce yapılır. Kız tarafının evinde olabileceği gibi özel bir mekân tutulabilir. Kına gecesinde eğlence özellikle kadınlar için yapılır. Gece boyunca eğlence ve ikram boldur. Daha sonra ise ellerinde mum taşıyan kadınlar önce geline kına yakar ve daha sonra davetlilere dağıtır.

kına zamanı

kına zamanı

Kına Nasıl Yakılmalı?

Gelin, kına gecesinde geldiği zaman belirli şarkılar söylenir. Gelin eğlenceye katılmadan izler. Gelinin sağ avucuna kına konulduktan sonra altın lira ile kapatılır. El işlemeli mendil ya da tülbent ile sarılır. Gelinin anne ve arkadaşları kına türküsünü söylemeye başlar. Müziklerin devamında özellikle kına şerbeti ikram edilir.

kına nasıl yakılır

kına nasıl yakılır

Kına Gecesi

Eskiden kına geceleri çoğu yerde iki gün sürerdi. Kim yörelerde ilk gün için’ kızlar kınası’ ikinci gün ise ‘karılar kınası’ gecesi düzenlenir. Kına gecesinde kadınlar özellikle geç vakitlere kadar eğlenir ve türküler söyleyerek oynarlar. Gecede gelinin arkadaşları o geceyi kızın evinde geçirir ve mani söyler.

kına gecesi

kına gecesi

Kına Gecesi Bitimi

Eski geleneklerde maniler ve türküler eşliğinde kına gecesi düzenlenirdi. Modernleşme ile birlikte farklı mekânlarda kına geceleri düzenlenmeye başladı. Gecede özellikle kızın en yakın arkadaşları onla beraber kalır ve eskileri dertleşirler. Modernleşme ile birlikte farklı formatlar olsa dahi yine de eski geleneklerden izlerin taşındığı söylenir. Türkülerin çoğu ise günümüze kadar gelenler. Anılar ve güzel anlar hepsi tek tek anlatılır. Kız için çok önemli ve anlamlı bir gecedir.