Evlenmek İçin Gerekli Evraklar?

Evlenme müracaatı yapacak kişilerin dosyalarında belirli evrakların hazır olması gerekli. Müracaat sırasında zorunlu evrakların eksiksiz olması çok önemli. Evraklar iki nüsha halinde düzenlenir. Evlenme sırasında eksiksiz belgeler gerekir.

İstenilen Belgeler

Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, Özel ya da resmi sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu, Rıza belgesi. 4 adet son çekilmiş vesikalık fotoğraf. Evlenme ehliyeti ya da nüfus kayıt örneği. Bazı evliliklerde ise zorunlu belgeler bulunur. Bunlar ise; akıl hastalığı durumlarında evlenmelerine sakınca olmadığına dair belge. Yaşların küçük olması durumunda ailelerden alınacak imzalı belge.

nikah işlemi

nikah işlemi

Ailelerin rızalarını gösteren belge. Rıza belgesinde imzaların o kişilere ait olduğunu gösteren belge gerekir. Rıza belgesi olmadan evlenme işlemi onaylanmaz. Rıza belgeleri vasiler tarafından imza edilmeli.Kişinin tam künyesi ve aile kütük kayıtlarından gerekli bilgilerin alınması önemli. Nüfus açısından herhangi bir sorunun olmadığı açıkça bilgilendirilmeli. Nüfus kayıt örnekleri özellikle evlenme ehliyeti olarak kabul edilir. Sadece nüfus cüzdanıyla evlenme olmaz.

Nikâh İşlemi

4 adet fotoğrafınızı renkli ve ön cepheden çektirmeniz gerekli. Resimleriniz baş açık şekilde olacak ve inkılâp ilkelerine uygun şekilde kişinin son halini gösterecek. Resimlerin özellikle son altı ay içinde çekilmiş olması önemli. Kadınların yüz hatlarını tamamen gösteren resimler başörtülü olsa dahi kabul edilir. Yabancılar için ise yetkili merkezlerden ya da o devletin yerel temsilciliklerinden alınan belge gerekli. Soyadı, ana ve baba adı, evlenmesine mani olmayacak her şey orada belirtilmiş olması gerekir. Tüm bilgiler verildiği takdirde evlenme sorun teşkil etmez.

evlilik

evlilik

Evlendirme dairesi eğer belgelerden şüphelenirse, Bakanlık aracılığı ile ya da Dışişleri Bakanlığı ile bilgilerin doğruluğunu isteyebilir. Vatansız ya da mülteci durumlarında vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişilerden evlenme için gerekli ehliyet belgeleri Evlendirme Yönetmeliği 13. Maddesi uyarında kayıtların tutulduğu makamlardan istenir. Kişilerin tam künyesi çıkarılmalı. Kişinin evlenmesine engel olunmadığı belgelenmeli. Evlenme ehliyetinde olan tüm belgeler ve asılları saklanır. Tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü sayfasından alınarak sizler için sunulmuştur.