Evlenme Usulü

Evlenecek olan kişilerin ilk olarak müracaatta bulunmaları gerekir. Bulundukları yerde evlendirme memurluğuna başvurmaları yeterli. Evlenecek olan kişiler ayrı illerde bulunabilir ya da biri yurt dışında olabilir. İlleri farklı olan kişiler ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Ayrı başvuru yapsalar dahi birbirlerine haber vermeleri önemli.

evlilik

evlilik

Farklı yerlerden başvuru edecek olan kişiler ilk olarak gerekli belgeleri hazırlarlar. Evlendirme memurları belgeleri talep eder ve evlenecek olan kişiler hazırlar. Verilen belgeler bir dosyada birleşir. Birleşen dosyalar evlendirme memurluğuna gönderilir. Yerleşim yeri ya da yabancı uyruklu olan kişiler ise bağlı bulundukları il ya da ilçeye başvurur.

Vekil

Evlenecek olan kişiler müracaat işlemlerini vekil aracılığı ile yürütebilmeleri mümkün. Özel vekaletname düzenlenmesi gerekli. Bu vekaletnamede özellikle vekalet veren kişi ve evlenilecek olan kişinin işlemlerinin yürütülmesi için vekaletin ayrıntılarının belirtilmiş olması gerekli.

Müracaat

Evlenme beyannamesi ile özellikle müracaat eden kişilerin imza edilmiş beyannameleri dikkate alınır. İki taraf birlikte müracaat edilirse imzaları gerekli. Taraflardan biri var ise o zaman beyannamede imzanın mahalle muhtarı ya da noterler aracılığı ile tespiti şart.

müracaat

müracaat

Fotoğraflı nüfus cüzdanları ise mutlaka yanlarında olmalı. Müracaat sözlü olarak yapılır. Sözlü yapıldığı zaman evlendirme memuru huzurunda imzalanmış belge gerekli. Evlendirme memurları gerekli evrakları imzalatır. Yazılı bir işlem başlanmadan evlilik işlemleri de başlamaz.

İmza Atamayan

Evlenme müracaatında imza atamayanlar olabilir. Bedeninde kusur olan ya da imza atamayanlar sol elinin işaret parmağı ile parmak işaretleri alınır. Kendi adına yazılı mühürleri varsa o da kabul olur. Sol el işaret parmakları yoksa başparmak ya da yüzük parmağı izleri alınır. Sol elde parmaklar eksik ise parmak izi sırası takip edilir. Sol eli yoksa işlemler uygulanır ve evlendirme memurunca açıkça belirtilir.

imza

imza

Dilsiz ve sağırların evlenme istekleri ise özel işaretlerle ve iradelerine uygun şekilde yapılır. Tören ve müracaat sırasında her zaman işaretler kullanılır. Aracılık yapan kişilerden de imzalar alınır. Tüm işlemler TC İçişleri Bakanlığı ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak sayfalarından alınmıştır.