Evlenme Ehliyeti ve Şartları Nelerdir?

On sekiz yaşını doldurmuş olan, mahkeme tarafından vesayet altında olmayan erkek ve kadın başka bir kişinin rızası ya da iznine bağlı olmadan evlenebilirler. Aynı zamanda on yedi yaşını bitirmiş olan erkek ve kadın velilerinin izni, velileri yok ise vasi veya vesayet makamlarının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilirler.

evlenme

evlenme

Hakim, ortada herhangi bir haklı sebep bulunmayan durumlarda evlenmeye izin vermemiş olan yasam temsilcileri dinledikten sonra, bu konuda başvuru yapan küçük ve kısıtlı kişilerin evlenmelerine imkan tanıyabilir ve izin verebilir. Fakat ayırt edebilmeye gücü olmayanlar ve on beş yaşını doldurmayan kişiler mahkeme tarafından ergin kılınsalar bile yasal olarak evlenme hakkını elde edemezler.

Evlilikte Engel

Hısımlık engelleme engelleri arasında yer almaktadır. Üst soy ve alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze gibi akrabalar arasında evlilik engel teşkil etmektedir. Kayın hısımlığı olan evlilik sona erse dahi, eş taraflarından biri ile diğerinin üst soy ve alt soyu arasında evlilik yapılamaz. Evlat edinmiş olan ve evlatlığın veya bu kişilerden biri ile diğerinin alt soyu ve eşleri arasında evlilik yapılması kanunlar çerçevesinde yasaktır.

evlenmek

evlenmek

Nüfus kayıtlarında evli gözüküyorsanız yeniden evlilik için başvuru yapamazsınız. Müracaat ettiğiniz sırada bir önceki eski evliliğinizin ölüm, boşanma ya da herhangi bir sebep sonucunda mahkeme tarafından sonlandırılmış olması ise evlilik engeliniz ortadan kalkar. Fakat bu durum aile kütüklerine tescil edilmediği sürece yeniden evlilik mümkün olamaz.

evlilik

evlilik

Kocası vefat etmiş, boşanmış veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı ile kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmemiş ise evlilik yapılamaz. Fakat kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptıysa ve mahkeme tarafından bu sürenin kısaltılmasına karar verildiyse kadın için bekleme süreci sona erer.

evlilik

evlilik

Gaiplik durumunda karar kılınan kişinin eşi, mahkeme tarafından evliliğin feshine karar verilmediği sürece yeniden evlilik yapamaz. Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan maddelere göre sağlık raporunun resmi olarak bulunmaması durumunda evlilik başvurusu yapılamaz. Akıl hastalarının evlenme talepleri eğer tıbbi açıdan sakıncasız bulunur ise resmi sağlık kurulu tarafından raporlanır ve evlilik yapılabilir. Aksi takdirde onay raporu alınmadan akıl hastalığı olan kişilerin evliliğine izin verilmez.